รวมภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลชัยบุรี

One Page

One Page

51 photos

ปั่น&ปัน

ปั่น&ปัน

136 photos

กิจกรรม ปั่น&ปัน เพื่อจดหาเครื่องวัดคววามดันให้แก่ 37 หมู่บ้านใน อำเภอชัยบุรี